BRO "Durmish Aslano"

Treningo vash komunitetyenge terne vash kritikuno godinipe

  • 01/02/2023
  • By Romano Avazo
Share
Treningo vash komunitetyenge terne vash kritikuno godinipe, raportipe e ushkavipyengo e qhibyenge hakayengo thay o instucionaluno monitoripe vash o implementipe e qhibyenge hakayengo.
Adikerdilo o duyto trengino e ternencar kotar Roma, Ashkalie, Egiptasya, Turkya, Boshnjakya kotar komuna e Prizrenoske, vash Proklamipe e minoritarune qhibyenge hakayengo. Proyekto si phikodendo kotar Ofisi e Komisionaresko vash Qhibya thay implementingyola kotar BRO “Durmish Aslano”.
_________________________________________________________________
Trajnim me të rinjët e komuniteteve mbi mendimin kritik, raportimin e shkeljeve të të drejtave gjuhësore dhe monitorimin e zbatueshmërisë të të drejtave gjuhësore.
Është mbajtur trajnimi i dytë me të rinjët e komuniteteve Rom, Ashkali, Egjiptas, Turk, Boshnjak në komunën e Prizrenit, për Proklamimin e të drejtave gjuhësore të pkicave. Projekti është i mbështetur nga Zyra e Komisionerit për Gjuhë dhe implementohet nga OJQ “Durmish Aslano”.