RADIO DEBATYA

Misafira ano studio/ Sherife Balaj

  • 12/04/2021
  • By Romano Avazo
Share

Proyekto: Involvement of Roma, Ashkali and Egyptian communities in the local policies of Prizren municipality

Mbështetur nga: THE BRITISH COUNCIL,
Phikodendo kotar: THE BRITISH COUNCIL,

(Romane may tele)

Data: 09.04.2021
Koha: 12:00-13:00
Vendi– Radio Romano Avazo

Tema: "Qeverisje e mirë"

Mysafir në studio: Sherife Balaj Asambleiste në Komunën, Prizenit nga Partia PDK

Data: 09.04.2021
Vahti: 12:00-13:00
Than – Radio Romano Avazo

Tema: "Shukarno Guvernipe"

Misafiri ano studio: Sherife Balaj - Asambleista ano Prizrenosko Sombeshipe kotar e PDK partiya

Vash may buderi AKATE