RADIO DEBATYA

Musafiri ano studio/ Sejnur Veshall taloministri e kulturako, terne thay sporti

  • 10/05/2021
  • By Romano Avazo
Share

Mbështetur nga: AMBASADA E AMERIKËS – PRISHTINË
Phikodendo kotar: AMERIKAKI AMBASADA – PRISHTINA


(Romane may tele)


Data: 30.04.2021
Koha: 15:00-16:00
Vendi– Radio Romano Avazo
Tema : Tradita, Kultura dhe Gjuha rome


Mysafir në studio: Sejnur Veshall zv/Ministër Kulturës, Rinisë dhe Sportit


Moderatore: Vera Paqaku
Teknik: Jasir Misini
Editor Gjeneral: Ertan Galushi
Redaktore: Fatmir Menekshe


Data: 30.04.2021
Vahti: 15:00-16:00
Than – Radio Romano Avazo


Tema: Tradica, Kultura, Romani Qib


Misafiri ano studio: Sejnur Veshal Taloministri ani Ministria Kultura , Ternegi thay Sporti


Moderatore: Vera Paqaku
Teknik: Jasir Misini
Generaluno Editori: Ertan Galushi
Redaktori: Fatmir Menekshe

Vash may buderi AKATE