RADIO DEBATYA

Misafiri ano stuido: Mybexhele Zhuri – GRASS DEBAT

  • 28/09/2020
  • By Romano Avazo
Share

Projekti (Advocacy from Radio Romano Avazo) realizohet në kuadër të projektit “GrassRoots Action Support - GRAS” që financohet nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe implementohet nga Inicijativa Kosovare për Stabilitet (IKS), Lens dhe Friedrich Ebert Stifftung (FES).

• “The project (Advocacy from Radio Romano Avazo) is realized within the “GrassRoots Action Support – GRAS” project, funded by the European Union, managed by the European Union Office in Kosovo and implemented by Kosovar Stability Initiative (IKS), Lens, and Friedrich Ebert Stifftung (FES).

• “Projekat (Advocacy from Radio Romano Avazo) se sprovodi u okviru projekta “GrassRoots Action Support – GRAS” kojeg finansira Evropska Unija i kojim rukovodi Kancelarije Evropske Unije na Kosovu a implementiran je od strane Kosovske Inicijative za Stabilnost (IKS), Lens i Friedrich Ebert Stifftung (FES).

• Proyekto (Adocacy from Radio Romano Avazo) realizingyola ano rami e proyektesko “GrassRoots Action Support - GRAS” financirimo kotar Europaki Unia thay menajingyol akotar Ofisi e Europaka Uniako ani Kosova thay implementingyola kotar Inciativa vash Kosova Stabiliteti (IKS), Lens thay Friedrich Ebert Stifftung (FES).(Shqip më poshtë)

Data 21.09.2020

Vahti 11:00-12:00

Than – Radio Romano Avazo

Tema : “Butikeripe thay juvlano yeri”

Misafiri ano studio: Mybexhele Zhuri , ofisialuno jeno ano Prizrenoski komuna vash o juvlano yeri.

 

Moderator:Vera Paqaku
Editor : Ertan Galush
Redaktor: Fatmir Menekshe
Kordinatori: Sejnur Veshall

Data 21.09.2020

Koha 11:00-12:00

Vendi – Radio Romano Avazo

Tema: "Punesimi dhe Barazia Gjinore"

Mysafire në studio: Mybexhele Zhuri, zyrtarja per barazine gjinore ne Komunen e Prizrenit.
Moderatori: Vera Paqaku

Moderator:Vera Paqaku
Editor : Ertan Galush
Redaktor: Fatmir Menekshe
Kordinatori: Sejnur Veshall