RADIO DEBATYA

Tema : Prizenosko turizmo

  • 16/09/2020
  • By Romano Avazo
Share
Misafiri ano studio: Veron Tara, Historikuno Guidi
Moderatori: Sejnur Veshall
Editor : Ertan Galushi
Teknikuno labyaripe: Jasir Misini
Dizajner: Edi Gurmani
Redaktor: Vera Paqaku
Organizator: Fatmir Menekshe
Data 14.08.2020
Vahti 12:00-13:00
Than – Radio Romano Avazo