RADIO DEBATYA

Misafiri ano studio: Emilija Redžepi, drejtroeshe ne DKRS- Prizren

  • 08/02/2021
  • By Romano Avazo
Share

Mbështetur nga: AMBASADA E AMERIKES – PRISHTINËPhikodendo kotar: AMERIKAKI AMBASADA – PRISHTINA

(Romane may tele)


Data: 05.02.2021
Koha: 11:00-12:00
Vendi– Radio Romano Avazo
Tema : “Kultura”


Mysafir në studio Emilija Redžepi, drejtroeshe ne DKRS- Prizren


Moderatore: Vera Paqaku
Teknik: Jasir Misini
Editor Gjeneral: Ertan Galushi
Redaktore: Fatmir Menekshe
Kordinator: Sejnur Veshall


Data : 05.02.2021
Koha 11:00-12:00
Vendi – Radio Romano Avazo
Tema: “Kultura”
Misafiri ano studio: Emilija Redžepi, drejtroeshe ne DKRS- Prizren


Moderatora: Vera Paqaku
Teknik: Jasir Misini
Generaluno Editori: Ertan Galushi
Redaktori: Fatmir Menekshe
Kordiantor: Sejnur Veshall