DONATORYA

Yek konsederimo kotor e aktivitetyengo e BRO "Durmish Aslano", pere departamyencar "Romano Avazo" thay Teatro "Nexhip Menekshe" isiton phikodende kotar o instituciye thay ververutne donatorya . Olengo suporti isitov but mahatno vash o onaluno institucistabiliteti e  organizaciyako,  thay e leparne departamentengo, vash pheripe misiyako thay viziyako.