NGO ROMTEGRA

Emisia "React/Reagin" – Politikune subyektya e Romane komunitetesko ano Anglovahtune Alosaripya ani Kosova!

  • 27/01/2021
  • By Romano Avazo
Share
React

Emisia "React/Reagin" – Politikune subyektya e Romane komunitetesko ano Anglovahtune Alosaripya ani Kosova! Emisioni "React/Reago" - Subjektet politike të komunitetit Rom në Zgjedhjet e Parakohshme në Kosovë!

Posted by React - Reagin / RTK on Wednesday, 27 January 2021