NGO ROMTEGRA

Emisia React – Romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya ano Programi e Raipesko Kurti?

  • 30/06/2021
  • By Romano Avazo
Share
React

Emisia "React/Reagin" – Romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya ano Programi e Raipesko Kurti? Emisioni "React/Reago" - Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në Programin e Qeverisë Kurti?

Posted by React - Reagin / RTK on Monday, 28 June 2021