NGO ROMTEGRA

Ndani përvojen tuaj: Edukimi i komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

  • 05/05/2021
  • By Romano Avazo
Share

Ne do të dëshironim të dëgjonim mendimet e qytetarëve rreth temës: Edukimi i komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian me sistemin arsimor të Republikës së Kosovës dhe sistemin arsimor të Republikës së Serbisë.

Për të paraqitur përvojën tuaj, gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni këtë formular. Pyetësori është në dispozicion në shqip dhe gjuhën rome. Ju faleminderit për pjesëmarrje!