NGO ROMTEGRA

Ndani përvojen tuaj: Fenomeni i antigjipsizmit në Kosovë! / Fenomeni e antijipsizmesko ani Kosova!

  • 31/07/2021
  • By Romano Avazo
Share

Ne do të dëshironim të dëgjonim mendimet e qytetarëve. Për të paraqitur përvojën tuaj, gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni këtë formular. Pyetësori është në dispozicion në shqip dhe gjuhën rome. Ju faleminderit për pjesëmarrje!