NGO ROMTEGRA

Pyetësor rreth temës "Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike në Kosovë dhe ndihma për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian". / Puqlarno vash e tema: "Pako vash Ekonomikuno Rivazdipe ani Kosova thay azhutipe vash romane, ashkalyune thay egipqanyune komunitetya".

  • 05/02/2021
  • By Romano Avazo
Share

Për të plotësuar pyetësorin, ju duhet të shtypni linkun më poshtë. Ju faleminderit!

Vash te pheren o puqlarno, tumen manglape te qalaven o linki may tele. Oven saste!

http://romtegra.ecrtool.org/webform/pakoja_e_rimekembjes_ekonomike_n/share

Ky pyetësor ka për qëllim për të kuptuar se cilat janë mendimet e qytetarëve rreth temës "Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike në Kosovë dhe ndihma për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian” e cila do të trajtohet në kuadër të emisionit React në RTK.