NGO ROMTEGRA

Thirrje Gjenerale për tema në emisionin React në RTK / Generaluno kharipe vash teme ani emisia React ano RTK

  • 31/01/2021
  • By Romano Avazo
Share

Për të plotësuar pyetësorin, ju duhet të shtypni linkun më poshtë. Ju faleminderit!

Vash te pheren o puqlarno, tumen manglape te qalaven o linki may tele. Oven saste!

http://romtegra.ecrtool.org/webform/thirrje_gjenerale_per_temat_e_em/share

Kjo Thirrje Gjenerale ka për qëllim për të kuptuar se cilat janë kërkesat e qytetarëve për trajtimin e temave në emisionin React në RTK gjate muajve të ardhshëm.             
Akava Generaluno Kharipe sile pe resipe vash te la kan kola siton o mangipya e dizunenge vash treteripe e temengo ani emisia React ano RTK ano avutne maseka.