Uncategorized

22 sure e meripaske kota Covid pe lungipe e kurkosko ano Prizrenosko rayoni.

  • 30/11/2020
  • By Romano Avazo
Share

Pe lungipe e kurkosko kova meklam pale,ano Prizrenosko rayoni registringyona 22 sure kota meripe.Sar si pe IKSHPK,akava kotor isito mashkar yekto than e suroa ano niveli e Kosovako.


Kota sarsakanutno gendo e meripasko 15 isiton ano Prizrnosko rayoni, ji kay 7 kota Suhareka.

May terno personi ano bersha kova merla isito raportimo yek 50 bershuno ano Prizren.