Uncategorized

Arrestingyola manglo personi kova bikinla narkotikune sheya

  • 29/04/2021
  • By Romano Avazo
Share

Kosovaki policia arestingya yeke persone kova sine ano rodlaripe yase aresti kota Themelipasko Kris ano Pekya.


Prekal yek komunikaciya vash mediye ovela pe janipe kay yekhuno isito arestimo ano gav Gllarevë e Klinako.


Pali yek operativuni –rodlaripaski buti, reste te sigurinen informaciya pedero ovipasko than kota manglo personi, thay pe data 28.04.2021, arestingyola ano gav Glarev-Klina, vakergyola ani komunikaciya.