Uncategorized

Prizren: pe 24 agorutne orya resna desh nevebiyame

  • 22/01/2020
  • By Romano Avazo
Share

Ano Prizrenosko hospitali pe lungipe 24 oryengo registringyona desh biyanipya.

Olenda isiton 6 mursha thay  4 chaya.