Uncategorized

PSD-Decisinla vash kotor Leipe ano Lokalune alosaripya

  • 03/05/2021
  • By Romano Avazo
Share

Socialdemokratikuni Partia pana na decisingya shay te lol kotor ano lokaluno alosaripe.


Kota akaya partiya vakergyola kay isiton ano vakeripe, thay ka ikloven yeke resipa ano chon yuno.ayeka vakergya sheruno e PSD-partiako, Dardan Moliqay,kote decisina shay te len kotor ano lokaluno alaosaripe, ji kay na achola shaipe e kotor leipesko ano nacionalune alosaripya palo shtar bersha.