Uncategorized

Reprezentya kotar o CAO arakhlepe e partia AAK

  • 13/10/2022
  • By Romano Avazo
Share
Erati, pe data 12.to oktombri 2022, reprezentya e partiake AAK ajukerde ano poro ofisi e Rafinake reprezentyen vash i romani qhib.
Sheruno e AAK-eska partiaka krangako ano Prizren, r. Besnik Krasniqi thay o Prizrenoska kupatnake reprezentya kotar akaya partia, r. Agim Muqaj thay r. Bajram Kastrati, informisale vash o bajakya kola realizisale ano kuadri e avokipasko kay e romana qhib te penjargyol sar qhib ano ofisiyaluno vastipe.
Osman Osman – direktori e organizaciako Nevo Koncepti – koya si pe sherunipe e inciativako vash e rodlarin vash penjaripe e romani qhib ano ofisiyaluno vastipe ani Prizrenoski komuna, khetane e rafinake reprezentyencar: Elmedina Dorambari – KDI thay Fisnik Minci – aktivisti thay jurnalisti, informinde e partia AAK, phandlo e aktivitetencar ano kuadri e proyektesko “Promovipe e diversitetesko thay e romana qhibyako ani Prizrenoski Komuna” kova phikoingyola kotar e Evropako Koncili.
AAK-eske reprezetya ano Prizren, dende lafi kay si te den poro phikoipe thay pere avazya ani Prizrenoski Kupatni vash leipe e deciziyako kotar o sheruno thay ekzekutivi e Prizrenoska Komunako.
_______________________________________________________________________
Anëtarët e rrjetit të OShC-ve janë takuar me AAK-në
Dje, me datë 12 tetor 2022, përfaqësuesit e partisë AAK kanë pranuar në zyren e tyre anëtarët e Rrjetit Ad Hoc të OShC-ve për gjuhën rome.
Kryetari i degës së AAK-së në Prizren, z, Besnik Krasniqi dhe kuvendarët: z. Agim Muqaj dhe Bajram Kastrati, përmes takimit që u realizua, u informuan rreth hapave të cilat janë realizuar në kuadër të avokimit që gjuha rome të njihet me statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Komunën e Prizrenit.
Osman Osmani – direktori e organizaciako Nevo Koncepti – e cila kryeson kërkesën për njohjen e gjuhës rome si gjuhë në përdorim zyrtar/tradicionale në Prizren, sëbashku me anëtarët e Rrjetit: znj. Elmedina Dorambari – KDI dhe Fisnik Minci – aktivistë e gazetar, informuan partinë AAK lidhur me aktivitetet e realizuara deri më tani në kuadër të projektit “Promovimi i diversititetit dhe gjuhës rome në komunën e Prizrenit”, projekt i mbështetur nga Këshilli i Evropës.
Përfaqësuesit e AAK-së në Prizren deklaruan që do të përkrahin këtë kërkesë dhe përmes votave të tyre në Kuvendin Komunal do të jenë pro që të merret vendimi nga kryetari dhe ekzekutivi i komunës së Prizrenit.