Uncategorized

Scholz thay Stoltenberg frdna tele shayipe e NATO-sko inkludipasko ani Ukraina

  • 02/12/2022
  • By Romano Avazo
Share
Germaniyako kancerlari, Olaf Shcolz thay sahastardo sekratari vash NATO, Jens Stolberg, riafirminde o shayipe vash te den ajutipe e Ukrayinake “vash kobae vahti si mangipe”, frdipeya tele ano yekhutno shayipe kay oy te inkludingyol ano NATO vash o mareba.