Uncategorized

Startinena o kursya vash o maturantya e klasengo 9 thay 12

  • 29/03/2019
  • By Romano Avazo
Share

O proyekto SoRi financirimo kotar o Gizi,kova inplementingyola kotar o Nevo Koncepti informinla vash o kursya odola gatisaripaske vash o testi , zoralipe e siklipesko thay e maturako vash e klasa 9-to thay 12-to sherdinla 01.Prili, kotar e ora 14 thay 30. O kursya si te adikergyon ano lokalya e Radio Romano Avazo thay ATTA.

KLIKIN AKATE VASH TE SHUNE E REKLAMA ANI ROMANI CHIB 

 

Projekti SoRi I financuar nga GIZ dhe që implementohet nga OJQ “Nevo Koncepti” lajmëron se kurset për përgatitjen e testit të aritshmërisë dhe të maturës për klasat e 9-ta dhe të 12-ta fillon më datën 01 Prill 2019 nga ora 14:30h.Kurset do të mbahet në lokalet e radio Romano Avazo afër tregut të gjelbërt,dhe ATTA.

KLIKO KËTU PËR TA DËGJUAR REKLAMEN