Uncategorized

“Të drejtat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas

  • 13/01/2021
  • By Romano Avazo
Share

ROMANE AND ENGLISH BELOW- ROMANE THAY ANGLIKANE MAY TELE
Është mbajtur
Është mbajtur trajnimi me pjestarët të komuniteteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas, nxënës dhe studentë, nga trajneri z.Bariu Zenelaj, mbi temën “Të drejtat e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Projekti ““Youth deficits and benefits from the Roma, Ashkali and Egyptian communities” mbështetet nga “Ambasada e Amerikës” me selinë në Prishtinë” dhe implementohet nga OJQ “Durmish Aslano”Adikerdilo o vorkshopi e jenencar kotar o Romano, Ashkalyuno thay Egiptasuno komuniteti, siklarne thay studentya, kotar o trayneri r.Bariu Zenelaj, phando e tema “Hakya e komunitetyenge Roma, Ashkalie thay Egiptasya. Projekti ““Youth deficits and benefits from the Roma, Ashkali and Egyptian communities” phikodengyola kotar “Ambasada e Amerikaki” e selia ani Prishtina” thay implementigyola kotar BRO “Durmish Aslano”
It is held


The training was held with members of the Roma, Ashkali and Egyptian communities, pupils and students, by the trainer Mr. Bariu Zenelaj, on the topic “Rights of the Roma, Ashkali and Egyptian communities.

The project "Youth deficits and benefits from the Roma, Ashkali and Egyptian communities" is supported by the "American Embassy" based in Pristina "and implemented by the NGO" Durmish Aslano "