VASH AMENGE

E vizia

Radio Romano Avazo lideri ano promovipe e kulturune identitesko,emocionaluno,edukativuno thay informativuno e Romane komunitetesko ani Kosova thay ano regioni.

E misia

Te yaveringyol e aktualuni informativuni situacia theripe yekh may kvalitetivuno informipe vash sakole sferenge,kova si te del mol ano formiripe e yakhe themelyune avutnipeske vash o Romano Komuniteti

O resipya

Promovipe e identitetesko,kulturune-kustiukipesko-barvalipesko,artistikino thay emocialuno e Romane komunitetesko sar zoralo instrumenti ano keripe e mahskarenikuna toleransako thay zoralipe e pozitako ani Kosovaryuno demokrativuno malipe.
Vazdipe e informipyuno niveli e Romane komuniteteske ani daki chib,prekal elektronikune mediye.

Senzibilipe e Romengo,Ashkaliyengo,thay Ejiptasyengo komunitetyengo vash mahatinipe e skoluipesko e qhavorengo edukipe,e ternengo thay romane juvlengo.

Adresipe e mahatne puqipyengo e komunitetesko Rom kote shay prekal radio tematikuno emisiye sar si ; o bukyako pucipe,politikuno reprezentipe,interno nashle manusha,inaripe,socialuno puqipe,na formalune khera,sastipe,edukipe,kultura thay yavera.

Avutno kontributi e Radio Romano Avazo ano kreyiripe e yekhe klimako mashkaretnikunotoleripe prekal e organipyengo e khetanyune programyengo.