Uncategorized

Day nashala e foshna ano ohtoto chon, Rodingyola urgentyuno rat

  • 01/04/2021
  • By Romano Avazo
Share

But sig isiton sure kana rodingyola doza e rateski vash paciyentyta prekal Kosovake hospitalya.


Akaya ver rodingyola rat vash yek day koya nashalgya foshna ano ohtoto chon e khamnipasko thay akana isitoy ano phari situaciya e sastipaski. Grupa e rateski isitoy A Rh Negativ, kova rodingyola.