Media for All

Kjo platformë u krijua dhe mirëmbahet përmes projektit "Media for All" financuar nga Qeveria e Britanisë së Madhe. Përmbajtja dhe pikëpamjet e mbledhura dhe të shprehura përmes kësaj platforme janë përgjegjësi vetëm e autorëve.

Akaya platforma kreirisali thay shukar adikergyola kotar o proyekto “Media for All” finacirimo kotar e Bara Britaniako Raipe. O materialya, godinipya thay informacie kola kedingyona thay lansiringyona prekal akaya platforma si ano hakayipe e autoryengo.