Vizioni e radiosko "Romano Avazo"

VIZIONI

Radio Romano Avazo lider në promovimin e identiteti kulturor, shpirtëror, edukativ dhe informativ I komunitetit Romë në Kosovë dhe rajon.

E VIZIA

Radio Romano Avazo Lideri ano promovipe e kulturune identitetesko, emocionaluno, edukativuno thay nformativuno e Romane komunitetesko ani Kosova thay ano regioni. 

VISION

Radio Romano Avazo, leader on cultural identity promotion, spiritual promotion, education and information o the Roma community in Kosovo and the region.