Missioni e radiosko "Romano Avazo"

MISIONI

Të ndryshohet gjendja e tanishme informative drejt një informimi më kualitativ dhe gjithëpërfshirës, i cili do të ndikojë në formësimin e një të ardhme premtuese për komunitetin Romë.

E MISIA

Te yaveringyol e akanutni informativuni situacia theripe yekh may kvalitativuno informipe vash sakole sferenge, kova sit e del mol ano formiripe e yakhe themlyune avutnipaske vash o Romano komuniteti.

MISSION

To change the current informative circumstance toëards a more qualitative and comprehensive one, ëhich ëill effect on shaping a promising future for the Roma community.