Uncategorized

Mytaher Haskuka ulavla 60 kultivunemotorya

  • 05/09/2018
  • By Romano Avazo
Share

Adive o sherutno e Prizrenosko dr.Mytaher Haskuka ulagya 60 kultivunemotorya vash e fermerya e Prizrenoska komunake,e mangipeya vazdipe e produktyengo kotar e komuna e Prizrenoski.

Akava informipe Haskuka dengya prekal e rafin Facebook kote pisingya ;

"Akale subvenciyencar manga te vazda o kapacitetya  vash o produktya kotar e Prizrenoski komuna,kote adive ano yekhutno butikeripe e Dreytoreyateya vash Phuvyake bukya thay Evolviripe ulavgyem 60 kultivunemotorya vash o fermerya kola triumfinde akava grandi”

Akava ulavipe ulo ano parkingo e Prizrenosko ,kova hitov pale e “Parne Kheresko” ano Prizren.