ROMANO TEATRO "NEXHIP MENEKSHE"

Romano Teatro Nejip Menekshe informinla pere dikhavnen vash e nevi performanca "Angloaqhav"

  • 27/01/2021
  • By Romano Avazo
Share

O Romano Teatro Nejip Menekshe, anglo nesave minutya ani piri ofisialuni cham ano Facebook ( Romano Teatro Nexhip Menekshe ), informinla pere dikhavnen, kay but sig angli publika, avela yek nevi performanca khardi "ANGLOAQHAV" kotar o autori Fatmir Menekshe thay rejiseri Kaltrim Balaj.

Vash o sebepi e pandemiyako Covid-19, e teatraluni performanca, ka publikingyol ani cham e romane teatroski ano Facebook, thay ano ofisialuno kanali ano YouTube.

Prekal e drama “Angloaqhav!” ka vazdingyol o godinipe e dikhavnengo vash egzistipe e Agenciako vash Yuridikuno Azhutipe bizo Pokipe - sar garavipeski institucia e bazikune manushikane hakayengo , kola vash sebepi e socio-ekonomikune kondiciengo, niyekh ver nashti sinelen efektivuno akcesi ano hakaipeske organya.

Drama treterinela: duy kotar o may problematikune teme vash o momenti ani Kosova. Tema e iranipeski thay violenca ani familia. Situacie thay harne situacie kay kreirisale ani akaya drama treterinena e phari pozicia e manusheski ano duy sure.

May but dramatikune momentya kana vakegryola vash e tema e iranipeski thay violenca ani familia, personazhya ka arkahlon ano mashkar e dromesko bizo alosaripe ji ano momenti kana lena kan kay egzistinla e Agencia vash Yuridikuno Azhutipe bizo Pokipe thay prekal akaya agencia alosargyona sol duy jivdipeske problemya e personazhyengo.