Aktualune Nevipya

Adiekrgyola maladipe e Prizrenoska Komunaka Kupatnake talosherunea

  • 02/09/2022
  • By Romano Avazo
Share

Reprezentya e proyekteske ‘Promovipe e diversitetesko thay e romana qhibyako ani Prizrenoski Komuna’ kotar Nevo Koncepti thay Durmish Aslano, yekhe dromeya vi e Rafinako Ad Hoc vash i romani qhib kote si participime Prizrenoske BRO thay aktovostya, arakhlepe thay adikerde yekh beshipe e Prizrenoska Komunaka Kupatnake Talosherunea, r. Levent Bus.

O beshipe realizisalo ano suro e informipasko vash o riaktualizipe e rodlarinesko vash penjaripe e romana qhibyake statusesko sar qhib ano oficionaluno vastipe, rodlarin koya datirinla e bershestar 2008 kotar e Prizrenoski Romane Intelektualengi Grupa vash te implementingyol o Kris vash o Qhibya.

Levent Bus sar talosheruno e Prizrensoka Komunaka Kupatnako dengya lafi kay si te phikoinel e rodlarin vash i romani qhib thay ka adresinel ko Prizrenoska Komunako Sheruno, r. Shaqir Totaj.

Mbahet takim me zëvendëskryesuesin e Kuvendit Kumunal të Prizrenit

Përfaqësuesit e projektit ‘Promovimi i diversitetit dhe gjuhës rome në komunën e Prizrenit’, nga Nevo Koncepti dhe Durmish Aslano, njëherit edhe Rrjetit Ad Hoc të OShC-ve të përbërë nga OJQ-të dhe aktivistë të Prizrenit, janë takuar me zëvendëskryesuesin e Kuvendit Komunal të Prizrenit, z. Levent Butuci.

Qëllimi i takimit ishte: informimi për riaktualizimin e kërkesës së komunitetit rom për njohjen e statusit të gjuhës rome si gjuhë në përdorim zyrtar, kërkesë që daton nga viti 2008 parashtruar nga Grupi i Intelektualve Rom të Prizrenit për imementimin e Ligjit për Gjuhët.

Levent Bus si zëvendëskryesues i Kuvendit Komunal të Prizrenit deklaroi se do ta përkrah këtë inciativ dhe do ta adresojë tek Kryetari i Komunës së Prizrenit, z. Shaqir Totaj.