Aktualune Nevipya

Arakhipe e jenencar kotar Peace Corp thay BRO "Nevo Koncepti"

  • 21/09/2018
  • By Romano Avazo
Share

Adive pe data 21.08.2018 sine arakhipe mashkar o Peace Corp thay BRO "Nevo Koncepti" ano Prizreno , may buhlo ano ofisya e BRO "Nevo Koncepti".Resipe akale arakhipesko sine vash I buti , viziya thay o buderuno aktivitetya kola sila
akaya organziaviya , kote o jene kotar o Peace Corps aqile but qalarne vash o informipya kola dendile vash o aktivitetya e BRO “Nevo Koncepti” , thay motavde gatiseripe vash te len kotor ano akala aktivitetya .