Aktualune Nevipya

Hatim Bajaku giricinla sukseseya operacia ano Yskypesko Hospitali

  • 31/01/2020
  • By Romano Avazo
Share

 

Kandidati vash deputeti kota  LDK rayo Hatim Bajaku palo nesave  sastipaske  komplikacie manglape sine te buhlol vash yek operacia dela  pe  janipe  TV  Opoya.

Ani  informacia kote redaksia  Televizia Opoya posedinla vakergyola  kay Dr.Hatim Bajaku  pali operacia stabilizingyola thay giricinla  sukseseya.Vash akaya operacia  sine dikhat kardiolgi Dr. Zhan Mitrev kova isito yek  mashkar Kardiologya may suksesuno ani Evropa.