Aktualune Nevipya

Hramingyola Sumdalesko dive vash habe kotar BRO "Nevo Koncepti"

  • 18/10/2018
  • By Romano Avazo
Share

Vash hramipe e Sumdalesko Dive vash Habe , ano rami e proyektesko "Phikodeyipe e rregularune edukipesko vash o qhavore kola riandile thay kotar o komunitetya Roma , Ashkali thay Egiptastasya ani Prizrenoski thay Jakovaki komuna : adikerdile 8 lekcie vash o sasto habe ano 8 shkole parterya e proyeteske.