Aktualune Nevipya

Jene kola corena Romane qhavoren thay bikinena olenge organya

  • 09/01/2019
  • By Romano Avazo
Share

Akala jene kola si ani fotografiya , sar si pe informiya isiton jene kola corena e Romane qhavoren , thay  bikikena e olenge organya  . Mangipeya sa e jenenge kola siton ano rashtre sar Makedoniya , Serbiya , Bulgariya thay Europe , te kharen e policiya te sine kay dikena olen .