Aktualune Nevipya

Khargyona e Prizrenoske terne vash te aplikinen ano kursi vash Grafikuno Dizayni

  • 22/08/2022
  • By Romano Avazo
Share

 

MakerSpace – pasharela 3 qhonyuno kursi vash o terne e bershendar 18-35, kola si bi-bukyake yase kerinidoy buti.

O treningo shrdla e datatar 12.to septembro 2022, thay akharla yekh programi ambientimo  e may trendyune e bukyake tregoa.

Treningo ano dizayn grafik tretirinla o teme: grafikune dizayneske prioritetya, typography, image loyout & effects, efektivuno vastipe e Adobe Photoshopesko, ilustracie thay Adobe XD, thya.

Akava treningo realizingyola ano partneriteti e Help in Kosovo, thay o trenigno si bizopokipe.

O linko vash aplikipe si akate:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0YNT3yyFrtwhJBDgrK1Js1jpPdLEpbZltixudtNIng08T1g/viewform?usp=send_form