Aktualune Nevipya

Mogherini: na ka oven vakeripya bizo cidipe e tarifako pedero Srbiya

  • 19/02/2019
  • By Romano Avazo
Share

Avruni  politikuni shefa  Evropaka Uniyaki,Federica Mogherini,vakergya kay na ka kharel nevi runda e vakeripaski mashkar Prishtina thay Beograd, ji kay  Kosovake autoritetya ani Kosova  na cidna tarifa  pedero malya kota Srbiya thay Bosna Hercegovina.

Oy akala komentya kergya ano Bruksel  pe lungipe yeka konferencako vash zhurnalistya,pe lungipe kote vakergya kay isitoy gatisarni te phanel  kurkenca yase chonenca  vash res e lekanipasko mashkar Prishtina thay Beograd.

Sherunoministri Haradinay vakergya kay sakova shayutno lekanipe e Srbiya  na ovla te calavel samatranda.”Samatrada Kosovo-Srbiya ekzistinla,garagyola kota duy riga kota amen thay aver rig numay ini NATO  thay na si aver,numay  na ovla te ovel yaveripe e samatrada thay koorijipe nay tromal te kera eksperimentya.

Yek eksperimenti kova  ulo e Montenegroa  tumen janena savo pharipe angya amenge thay pana isimen,ayeka kay isito bangipe te  oven neve bangipya”vakergya ov.