Aktualune Nevipya

Perela kota kheruno balkoni

  • 02/05/2019
  • By Romano Avazo
Share

Policia dengya  pe  janipe kay ani Ferizayeski diz,yek juvli perla kota kheruno balkoni.

Yekhuni giricinla dukhavne trupoa  thay bichalgyola vash sastipasko tretmani ani  Ferizayeski emerjenca