Aktualune Nevipya

Prizren: Shov nevebiyame pe agorutne 24 orya

  • 09/10/2019
  • By Romano Avazo
Share

Ano Prizrenosko hospitali,pe lungipe e agorutne 24 oryengo       registringyona shov foshne.

Olenda isiton trin mursha thay trin chaya.

Karakteristika akale periodeski isitoy kay shtar kota akava biyanipe isiton operacia.

Numay yek dive pe angleder  ano Prizrenosko hospitali registringyona korkore trin biyanipya.