Aktualune Nevipya

Prizrenoske siklarne e aktiviteteya vash shuzharipe e ambietesko

  • 07/11/2018
  • By Romano Avazo
Share

Prizrenoski komuna pashe aktivitetya ani klasa vash vazdipe kota somjanipasko e siklarnengo vash garavipe e ambietesko thay riciklipe e deponiako, evolvirina aktiveteya ano tereni, kote ani rig e shuzharipasko mashkar skolengo vasnipe sikagyola kay shay te garagyol o mashkar.

Sar si pe akaya komuna,aver aktivitetya isiton organizime ani skola “Haziz Tolay”,Mustafa Bakiu” thay “Abdyl Frasheri” Ofisi e Germaniako vash Mashkarthemutni Kooperacia(GIZ) thay organizacia GAC.