Aktualune Nevipya

Sar vash achavipe e protestako ano edukipe-kethane e sheruneministrea ka ova ini vash taksa thay dialog vakergya Veseli

  • 01/02/2019
  • By Romano Avazo
Share

Sheruno e Sombershipasko,Kadri Veseli,vakergya kay themutne  sherune  e kosovake ka oven  kethane truyal suro e taksako 100% pedro produktya   kota Srbiya  thay Bosna Hercegovina, numay  ini truyal dialogi e Srbiya.

Ov akala komentya kergya  ani yek konferenca vash medie,kote dengya pe janipe ini vash achavipe e protestako thay shrd e siklipasko  pe lunyako dive,transmentinla Klan Kosova.

“ E sheruneministrea Haradinay ka ova kethane ini  vash taksako suro kota 100% thay vash dialog e Srbiya”.