Aktualune Nevipya

Treningo vash phikoyipe ano vazdipe e kapacitetyengo e zhurnalistyengo kotar o Romane , Ashkalyune thay Egiptasyune komunitetya

  • 30/09/2018
  • By Romano Avazo
Share

Pe akava vikendi , adikerdilo tretingo vash o terne zhurnalisyta thay odola kola isiton po butya , resipeya vash o vazdipe e kapacitetyengo , koleske suporti dela OSCE misiya ani Kosova. Ano akava treningi o zhurnalisya siklike vash i Produksiya , Montaja , thay Raportipe.Pe lugipe e divesko uli e pratika o siklipya kola ule ano akava treningo .