Aktualune Nevipya

Vi e Kosovaka Republikaki Talosheruniministra informingyola vash e romana qhibyake statuteske penjaripeski inciativa ani Prizrenoski Komuna.

  • 14/09/2022
  • By Romano Avazo
Share
Vi e Kosovaka Republikaki Talosheruniministra informingyola vash e romana qhibyake statuteske penjaripeski inciativa ani Prizrenoski Komuna.
Reprezentya e proyekteske ‘Promovipe e diversitetesko thay e romana qhibyako ani Prizrenoski Komuna’ kotar Nevo Koncepti thay Durmish Aslano, yekhe dromeya vi e Rafinako Ad Hoc vash i romani qhib kote si participime Prizrenoske BRO thay aktivistya, vi ayekha e reprezenta e programeski Romacted kotar Evropako Koncili, arakhlepe thay adikerde yekh beshipe e Kosovaka Republikaki Talosherunaministra vash o Manushikane Hakaya thay o Minoritetya, ry. Emilija Redzepi.
O beshipe realizisalo ano suro e informipasko vash o riaktualizipe e rodlarinesko vash penjaripe e romana qhibyake statusesko sar qhib ano oficionaluno vastipe, rodlarin koya datirinla e bershestar 2008 kotar e Prizrenoski Romane Intelektualengi Grupa vash te implementingyol o Kris vash o Qhibya.
Kosovaki talosheruniministra deklaringya kay akava si yekh elementaruno rodlaripe thay esencionaluno hako e yekhe komunitetesko vash te vastinel para daki qhib koya manglape so may sig te aprovingyol kotar o lokalune institucie e Prizrenoska Komunaki, yekhe dromeya vi phikoinla zorale akaya inciativa.
Akava projekti implementingyola kotar e BRO Nevo Koncepti thay phikoingyola kotar e Evropako Koncili.
————————————————————————
Edhe Zëvendëskryeministrja informohet për inciativën e njohjes së statusit të gjuhës rome në komunën e Prizrenit
Përfaqësuesit e projektit ‘Promovimi i diversitetit dhe gjuhës rome në komunën e Prizrenit’, nga Nevo Koncepti dhe Durmish Aslano, njëherit edhe Rrjetit Ad Hoc të OShC-ve të përbërë nga OJQ-të dhe aktivistë të Prizrenit, sidhe përfaqësuesja programit Romacted nga Këshilli i Evropës, janë takuar me zëvendëskryeministren e Republikës së Kosovës për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicat, znj. Emilija Redzepi.
Qëllimi i takimit ishte: informimi për riaktualizimin e kërkesës së komunitetit rom për njohjen e statusit të gjuhës rome si gjuhë në përdorim zyrtar, kërkesë që daton nga viti 2008 parashtruar nga Grupi i Intelektualve Rom të Prizrenit për implementimin e Ligjit për Gjuhët.
Zëvendëskryeministrja Redzepi deklaroi se kjo e drejtë elementare dhe kërkesa esenciale e komunitetit rom që të përdoret e njihet gjuha amtare e tij duhet sa më shpejtë të aprovohet nga institucionet lokale të Komunës së Prizrenit, njëherit edhe e mbështet fuqishëm këtë inciativ.
Ky projekt zbatohet nga OJQ Nevo Koncepti dhe mbështetet nga Këshilli i Evropës.