ROMANO TEATRO "NEXHIP MENEKSHE"

Sebebeya e 8 aprilesko, Mashkarselikano Romano Dive, Romano Teatro “Nexhip Menekshe” ka performinel eksperimentaluno khelipe “Uqhalina” kotar autori thay regjisori Kaltrim Balaj.

  • 11/04/2023
  • By Romano Avazo
Share
Sebebeya e 8 aprilesko, Mashkarselikano Romano Dive, Romano Teatro “Nexhip Menekshe” ka performinel eksperimentaluno khelipe “Uqhalina” kotar autori thay regjisori Kaltrim Balaj.
Yek arkeolojikuno muzeo shay te del zorale emociye kote mothagyola trajikune ovipya kotar o nakhipe. Yek olendar si Holokausti, kote viktimi treterisalo na shukar nao trupo thay vilo. Khelipe “Uqhalina” kotar Romano Teatro potreteizina historia e romengi ano holokausti thay sila targeti te promovinela sensitiviteti, respekti thay tolerance mashkar lende. Sasavipeya ekperienca shay te ovel dukhavni, si mahatno te siklolpe kotar historia thay te garavgyon manushikane hakaya.
VASH O SEBEBI E LIMITIME PUBLIKAKE GENDOSKO, KHUVIPE SI NUMAY KHARIPYENCAR.
--
Për nder të 8 prillit, Ditës Ndërkombëtare Rome, Teatri Rom “Nexhip Menekshe”, do të përformoj shfaqjen eksperimentale “Hijet” nga autori dhe regjisori Kaltrim Balaj.
Një muze arkeologjik mund të shkaktoj ndjenjë emocionale të fuqishme kur paraqiten ngjarjet tragjike të kaluara. Një prej tyre është Holokausti, ku viktimat vuajtën thellë në trup dhe shpirt. Shfaqja "Hijet" në Teatrin Rom portretizon historinë e popullit rom gjatë holokaustit dhe synon të promovoj ndjeshmërinë, respektin dhe tolerancën ndaj tyre. Megjithëse eksperienca mund të jetë e dhimbshme, është e rëndësishme të mësohet nga historia dhe të mbrohen të drejtat e njeriut.
PËR SHKAK TË NUMRIT TË LIMITUAR TË PUBLIKUT, HYRJA ËSHTË VETËM ME FTESA!
--
In honor of April 8, the International Roma Day, the Roma Theater "Nexhip Menekshe", will perform the experimental show "Shadows" by the author and director Kaltrim Balaj.
An archaeological museum can evoke powerful emotional feelings when presenting tragic past events. One of them is the Holocaust, where the victims suffered deeply in body and soul. The play "Shadows" at the Rom Theater portrays the story of the Roma people during the Holocaust and aims to promote empathy, respect and tolerance towards them. Although the experience may be painful, it is important to learn from history and protect human rights.
BECAUSE OF THE LIMITED SEATS, ENTRANCE IS ONLY WITH INVITATIONS!