RADIO DEBATYA

Misafiri ano studio: Edona Sekiraqi, aktivista vash "Juvlano Yeri"

  • 24/12/2020
  • By Romano Avazo
Share

Projekti “Youth deficits and benefits from the Roma, Ashkali and Egyptian communities”

Mbështetur nga: AMBASADA E AMERIKES – PRISHTINË

Phikodendo kotar: AMERIKAKI AMBASADA – PRISHTINA


(Shqip më poshtë)


Data 10.12.2020

Vahti 12:00-13:00

Than – Radio Romano Avazo

Tema : "Barazia gjinore"

Misafiri në studio: Edona Sekiraqa - Aktiviste për te drejtat e grave


Moderatori: Vera Paqaku
Tekniko: Jasir Misini
Redaktor: Fatmir Menekshe
Kordinatori: Sejnur Veshall


Data 10.12.2020


Koha 12:00-13:00


Vendi – Radio Romano Avazo\


Tema: "Juvlano Yeri"


Misafiri ano studio: Edona Sekiraqa - Aktivista vash Juvlane hakaya


Moderatori: Vera Paqaku
Teknik: Jasir Misini
Redaktor: Fatmir Menekshe
Kordinatori : Sejnur Veshall