NGO ROMTEGRA

Emisia "React/Reagin" – 8 Aprili – Lumiako Dive e Romengo. Festa vay protesta ani Kosova!

  • 21/04/2021
  • By Romano Avazo
Share

Emisia "React/Reagin" – 8 Aprili – Lumiako Dive e Romengo. Festa vay protesta ani Kosova! Emisioni "React/Reago" - 8 Prilli – Dita Botërore e Romëve. Festë apo protestë në Kosovë!

Posted by React - Reagin / RTK on Wednesday, 21 April 2021