Uncategorized

Depuetya kota LDK-thay VV mekna e sala

  • 21/05/2019
  • By Romano Avazo
Share

Deputetya kota LDK-thay Vetvendosye,mekna sala ano simad e protestako  sebepi  kay depueteta Flora Brovina postingya    e fotografiya.

Pali  shefengi deklaraciya   kota akala duy partiye rodinde  respondipe vash publikuno suro e fotografiyako,kote vakerde  kay akana rodingyola tribunal kota OKB,ayeka kay on mekna e sala.

Numay sine kritike  kota pozita kote vakerde feri so akana  na phikoina Tribunali vash srbyuno genocid,LDK thay Vetevendsoya adikerna rig odolenge kola kerde srbyuno krim ani Kosova