Uncategorized

Yaveringya jivdipe juvli kota Suhareka

  • 17/06/2019
  • By Romano Avazo
Share

Yek juvl yaveringya jivdipe  ano QKUK,feri so sinola phare dukha koya lela kana perla vrdata ani Samatraja e Suharekaki.

Olako rom  arestingyola  sar bipakyavno feri so hatarela trupyune maripya.