Aktualune Nevipya

Putergyola o Boshnyakengyo Kulturuno Centro

  • 08/07/2022
  • By Romano Avazo
Share

Adive ulo o solemyuno puteripe e Boshnyakenge Kulturune Centrosko ano Prizren, kote kotorleutne sine e Kosovaka Republikaki Taloministra vash o Haricune Komunitetya thay Manushikane Hakaya, r.Emilija Redzepi thay e Prizrenoska Komunako Sheruno, r.Shaqir Totaj

Yekhe dromeya ano solemyuno puteripe lele kotor vi uqhe oficialno komunalune butikerutne, reprezentya kotar o poltikune boshnyakune subyektya thay civilune amalipaske reprezentya.

Ano akava kuluruno centro sile mahatni rola vash o boshnyakuno komuniteti, kote ka realizingyon ver-verutne kulturune aktivitetetya thay o terne ka ovelolen yekh than vash diskucie, traynipya thay relaksune aktivitetetya.